All posts by Bom

We are underconstruction.

เว็บไซต๋ ภัค เบเกอรี่ กำลังอยู่ในระหว่างการปรับปรุงนะคะ สั่งขนมกล่องหรือติดต่อร้านได้ที่

โทร. : 02 258 1234
ไลน์ : 0800705511
email : contact@pakcatering.com

ขนมกล่อง | Snack Box : ภัค เบเกอรี่ บริการจัดส่งในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล เมื่อสั่งจำนวน 100 กล่องขึ้นไป (อาจมีค่าจัดส่ง ซึ่งจะขึ้นอยู่กับระยะทาง และเวลาจัดส่ง) ต่ำกว่า00 กล่อง รับขนมที่ร้าน หรือจัดส่ง

SET 1 : ราคากล่องละ 70 บาท

 • เลือกขนม/ของว่างได้ 2 รายการ
 • น้ำผลไม้ 1 กล่อง
 • รับจัดตั้งแต่ 50 กล่องขึ้นไป

SET 2 : ราคากล่องละ 80 บาท

 • เลือกขนม/ของว่างได้ 3 รายการ
 • รับจัดตั้งแต่ 50 กล่องขึ้นไป

SET 3 : ราคากล่องละ 90 บาท

 • เลือกขนม/ของว่างได้ 2 รายการ
 • น้ำผลไม้ 1 กล่อง
 • รับจัดตั้งแต่ 50 กล่องขึ้นไป

SET 4 : ราคากล่องละ 100 บาท

 • เลือกขนม/ของว่างได้ 3 รายการ
 • น้ำผลไม้ 1 กล่อง
 • รับจัดตั้งแต่ 50 กล่องขึ้นไป